Website UBND Phường Thảo Điền

Khối Chính quyền

Đô thị - Kinh tế - Môi trường


Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 phường Thảo Điền, Quận 2

Ngày post: 2021-01-18 14:07:04
Lượt xem: 2143
Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 phường Thảo Điền, Quận 2

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THẢO ĐIỀN NIÊM YẾT CÔNG KHAI DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÙNG DỰ THẢO BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA QUẬN 2


--> DỰ THẢO BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHƯỜNG THẢO ĐIỀN NĂM 2021


--> DỰ THẢO DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN


--> DỰ THẢO BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUẬN 2 NĂM 2021

NHỮNG BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
Về lấy ý kiến đồ án Quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến năm 2040
  2022-02-21 15:04:20
Thông báo về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3 trên địa bàn thành phố.
  2021-06-25 16:25:10
Thông báo về việc triển khai đăng ký danh sách tiêm phòng vắc xin ngừa Covid-19 cho doanh nghiệp trước 17 giờ ngày 28/6/2021
  2021-06-25 15:47:56
LỚP TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN CHO LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT CHƯƠNG TRÌNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN
  2017-11-08 14:11:11
Mực nước trạm Phú An
  2017-10-08 12:01:26
Hội thao Kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2015 trên địa bàn phường Thảo Điền
  2016-02-18 14:31:40


Admin đăng nhập
Người dùng:
Mật khẩu:
Hãy đăng nhập quyền admin
Lượt xem
Tổng 1323767
Địa chỉ: Số 5 Trần Ngọc Diện Phường Thảo Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3898 9446

© Copyright 2016 thaodien.gov.vn, All rights reserved
Designed by khanhq287@gmail.com