Website UBND Phường Thảo Điền

Khối Chính quyền

Hành chính

Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính tại phường từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID – 19.Căn cứ Công văn số 1204/UBND-TH ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-...
Admin đăng nhập
Người dùng:
Mật khẩu:
Hãy đăng nhập quyền admin
Lượt xem
Tổng 1323725
Địa chỉ: Số 5 Trần Ngọc Diện Phường Thảo Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3898 9446

© Copyright 2016 thaodien.gov.vn, All rights reserved
Designed by khanhq287@gmail.com