Website UBND Phường Thảo Điền

Công tác chỉ đạo, điều hành


Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hoạt động ngân sách phường năm 2016

Ngày post: 2016-02-26 08:07:20
Lượt xem: 2836
Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hoạt động ngân sách phường năm 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Thảo Điền,    ngày  02 tháng 02 năm 2016
 
 

KẾ HOẠCH

Chỉ đạo, điều hành phát triển  kinh tế - văn hóa - xã hội,

 đảm bảo quốc phong an ninh và hoạt động ngân  sách phường năm 2016

(Ban  hành kèm Quyết định số: 14/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2016

của  Ủy ban nhân dân phường)


Thực hiện Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của Ủy ban nhân dân quận 2 về Kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - văn hóa -xã hội, đảm bảo quốc phong an ninh và hoạt động ngân sách quận năm 2016; Nghị quyết số 39-NQ/ĐU ngày 28/01/2016 của Đảng ủy phường về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị , công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng chính quyền và công tác vận động nhân dân năm 2016;

Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch Chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phong an ninh và hoạt động ngân sách phường năm 2016, đề nghị các Ban ngành, đoàn thể của phường tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tận dụng tiềm năng, thế mạnh, của địa phương, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, chủ động triển khai, kịp thời các chỉ đạo của Quận, phường khai thác có hiệu quả, mọi nguồn lực để đầu tư và phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ gắn với bảo vệ môi trường, ra sức khắc phục những khó khăn và thách thức để xây dựng, phát triển địa phương, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội... phấn đấu thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, cụ thể như sau:

A.  NHIỆM VỤ TRỌNG  TÂM:

1. Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, công trình trọng điểm  theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, phường lần thứ V.

2. Tổ chức thực hiện thành công công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

3. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, thu vượt 5% chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; vận động trên 90% hộ dân tự nguyện đóng góp các loại quỹ vận động trong nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và quản lý, sử dụng tốt tài sản công.

4. Tiếp tục thực hiện công tác chăm lo bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân; nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của nhân dân; đặc biệt là kéo giảm tình trạng tội phạm, ma túy, tai nạn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh và ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh xã hội hóa nhằm tạo điều kiện khuyến khích tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao.

5. Duy trì Trạm Y tế đạt chuẩn Quốc gia về Y tế và tổ chức triển khai tốt các mô hình hoạt động của Trạm; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm 1,1%.

6. Duy trì kết quả đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, vận động 100% trẻ vào lớp 1; hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%, Tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 95,8%. Giữ vững kết quả phổ cập bậc Trung học phổ thông.

7. Có 100% hộ gia đình (đủ điều kiện) đăng ký xây dựng gia đình văn hóa: trong đó, phấn đấu có từ 85 hộ gia đình trở lên đạt chuẩn gia đình văn hóa; duy trì và giữ vững danh hiệu 06/06 khu phố văn hóa, khu phố 2, 3, 5 đạt  khu phố Văn hóa - Nhân ái - Nghĩa tình. Phường đạt chuẩn Văn minh đô thị. Xây dựng mô hình “chung cư văn hóa, an toàn” tại 02 chung cư.

8. Thực hiện chương trình “Giảm nghèo bền vững”, phấn đấu không có hộ nghèo theo tiêu chí mới của Thành phố.

9. Tổ chức quản lý tốt công tác vệ sinh An toàn thực phẩm, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường; tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để đối với các hành vi xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm đất đai, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, giữ xe, để vật dụng, vật liệu, xây bậc thềm lên xuống cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị, làm cho đường phố thông thoáng, sạch đẹp. Tập trung thực hiện 04 tuyến đường trọng điểm lòng thông, hè thoáng (đường Xa lộ Hà Nội, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền). Tiếp tục xây dựng 02 tuyến đường văn minh đô thị Tống Hữu Định và đường Xuân Thủy

10. Tiếp tục kiến nghị Thành phố, quận sớm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn để đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân: công tác tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn (Dự án đường Nguyễn Văn Hưởng nối ra Xa lộ Hà Nội, Dự án, Vòng xoay  chân cầu Sài Gòn, đề nghị trên sớm triển khai Dự án Trường Trung học Thảo Điền,  Dự án đường vào trường Trung học Thảo Điền, Dự án xây dựng Chợ Thảo Điền).

11. Tăng cường công tác vận động nhân dân đóng góp kinh phí thực hiện các công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; tiếp tục phối hợp các phòng, ban của quận nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện về kết nối hạ tầng thoát nước đô thị; tập trung cải tạo các tuyến rạch, kết hợp cải thiện tình trạng ngập cục bộ, cải thiện vệ sinh môi trường, chấm dứt tình trạng đổ chất thải tại các khu vực trống. Phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình nâng cấp đường và hệ thống thoát nước trên các tuyến đường đường số 11, đường Lê Thước, đường số 9, đường số 8, hẽm 11 Nguyễn Ư Dĩ, khu phố 1, đặt mục tiêu 100% tuyến đường đất đá được bê tông, nhựa hóa.

12. Hoàn thành 100% các chỉ tiêu xây dựng lực lượng dân quân và giao quân nghĩa vụ quân sự, trong đó có đảng viên nhập ngũ.

13. Kiểm soát tốt tình hình địa bàn, giữ vững, ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường; phấn đấu kiềm chế sự gia tăng phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án trên 75%; xây dựng 100% tổ dân phố đạt an toàn về an ninh trật tự, 01 khu phố không có tội phạm ẩn náu, hoạt động và 02 khu phố có tội phạm bị phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời. Đẩy mạnh các biện pháp kiềm chế, phấn đấu kéo giảm từ 5% số vụ tai nạn giao thông trên cả 03 mặt so với năm 2015. Duy trì kết quả phường không có các tụ điểm ma túy, mại dâm.

14. Thực hiện tốt chương trình Cải cách hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, trong đó tập trung “Nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý Nhà nước”.

B. NHIỆM VỤ  THEO LĨNH VỰC:

I. LĨNH VỰC  KINH TẾ:

Tổ chức thực hiện đồng bộ có hiệu quả các Kế hoạch thưc hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm mục tiêu tăng trưởng đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

* Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chủ  trì, chỉ đạo cán bộ, công chức, thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện:

1.  Tài chính và ngân sách: 

1.1  Tài chính - kế toán phường:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường ban hành Quyết định phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2016; tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công, đảm bảo tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thất thoát; công khai, minh bạch trong mua sắm, quản lý tài sản cộng; thực hiện chi trong phạm vi nguồn thu được hưởng theo phân cấp và dự toán được giao. Tổng thu ngân sách 7.795.000.000 đồng; tổng chi ngân sách phường 7.795.000.000 đồng đúng tiêu chuẩn chế độ, định mức.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh về thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.

1.2 Ủy nhiệm thu thuế:

- Tham mưu duy trì các buổi họp giao ban của Hội đồng tư vấn thuế phường.

- Phối hợp với Ban Điều hành khu phố, Tổ trưởng các Tổ dân phố rà soát, vận động, đôn đốc nhân dân thu nộp thuế vào ngân sách nhất là thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (chỉ  tiêu được giao năm 2016 là 1.200.000.000 đồng).

- Phối hợp với cán bộ Địa chính - Xây dựng thường xuyên cập nhật các thông tin về đất đai, theo dõi nắm bắt tình hình biến động đất đai thuộc diện phải đăng ký để phục vụ yêu cầu quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

1.3. Cán bộ kinh tế:

- Phối hợp với cán bộ Chi cục Thuế quận tổ chức thực hiện tốt việc thu thuế môn bài, thuế công thương nghiệp, thuế thu nhập cá nhân; tích cực vận động nhân dân chấp hành nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước, hạn chể tối đa các trường hợp phải cưỡng chế, thu hồi nợ đọng.

- Chủ động phối hợp với các phòng ban, cơ quan chức năng quận thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân theo Luật doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra chất lượng các loại hàng hóa, giết mổ gia súc, gia cầm, vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra sau đăng ký kinh doanh nhất là những trường hợp kinh doanh, cho thuê nhà, phòng trọ; nắm chắc số liệu, tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn, đề xuất xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật: không đăng ký kinh doanh, không đảm bảo an ninh trật tự, gây ô nhiễm môi trường.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo kế hoạch của quận.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình, kiểm tra, khảo sát chủ nguồn thải, quản lý các đường dây rác dân lập trên địa bàn phường; tập trung xử lý và có biện pháp cưỡng chế di dời các điểm kinh doanh ve chai trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy; công tác phòng chống lụt bão và cứu nạn, cứu hộ năm 2016; phối hợp với Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận thường xuyên thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn - cứu hộ theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy và chữa cháy để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể, của mỗi người dân, lưu ý các điểm khu dân cư có nguy cơ cháy cao, phát huy hiệu quả phương châm 04 tại chỗ. Rà soát, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị, phương tiện, vật tư phòng, chống lụt bão.

- Thống kê danh sách công dân trong độ tuổi thu nộp quỹ phòng, chống lụt, bão gửi quận để lập kế hoạch thu quỹ phòng, chống lụt, bão năm 2016.

- Tuyên truyên, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào tiết kiệm điện, phòng chống dịch bệnh từ gia súc, gia cầm.

2. Xây dựng cơ bản, quản lý Nhà nước về nhà đất - Quản lý đô thị, phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt băng các dự án:

*Giao đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường phụ trách lĩnh vực  Kinh tế - Đô thị tham mưu tổ chức thực hiện:

2.1. Xây dựng cơ bản:   

-  Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, các công trình do phường làm chủ đầu tư; chủ động phối hợp các đơn vị có liên quan tập trung giải quyết các vướng mắc trong vận động người dân hiến đất xây dựng các công trình giao thông nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả vốn đầu tư; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công khai các dự án đầu tư để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra giám sát công trình xây dựng cơ bản; đặc biệt chú trọng việc công khai tài chính trong các dự án đầu tư có nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, từ nguồn đóng góp của nhân dân.

- Tập trung vận động nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí đê xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp, mở rộng đường số 9, đường số 8, hẽm 11 Nguyễn Ư Dĩ, Lê Thước nối ra Xa lộ Hà Nội khu phố 1, làm mới hệ thống thoát nước đoạn cuối đường 10, khu phố 1; nâng cấp mặt đường và cải tạo toàn bộ hệ thống thoát nước đường số 1, 2, 3, 4, 5 khu phố 3; nâng cấp vĩa hè đường Xuân Thủy; lắp đặt hệ thống thoát nước đường số 44, khu phố 5, Nâng cấp mặt đường và hệ thống cống thoát nước đường số 66 khu phố 6. Rà soát tất cả các tuyến đường, hẽm đảm bảo 100% các tuyến đường hẽm đất đá được chỉnh trang, nâng cấp.

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng một số tuyến đường trọng yếu khác trong các khu dân cư; kết nối hệ thống thoát nước của các dự án, cụm dân cư và phối hơp quản lý tốt việc xây dựng cơ sở hạ tầng của các dự án theo đúng quy hoạch; đồng thời có kế hoạch vận động nhân dân tham gia đóng góp, cải tạo, chỉnh trang đô thị, nâng cấp các tuyến đường đất, đá xuống cấp, hoàn thiện hệ thống thoát nước, chiếu sáng công cộng tại các khu dân cư hiện hữu theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.

- Kiến nghị quận, các cơ quan chức năng sớm triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm cần thiết như: dự án xây dựng Chợ Thảo Điền, Công viên vòng xoay chân cầu Sài Gòn, đường Nguyễn Văn Hưởng kết nối ra Xa lộ Hà Nội, xây dựng trường Trung học cơ sở Thảo Điền và dự án đầu tư xây dựng đường và hệ thống thoát nước đường vào trường Trung học cơ sở Thảo Điền, bờ kẻ Khu phố 4, cống hộp rạch Sẻo Cây Trâm và Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự phường.

- Kiến nghị Ủy ban nhân dân quận 2, Ủy ban nhân dân thành phố cùng các sở, ngành liên quan ghi vốn và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến bờ kè dọc ven sông Sài Gòn, khu phố 4, các tuyến rạch tại phường Thảo Điền, đồng thời cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn.

2.2. Quản lý Nhà nước về nhà đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, đất ở và tài sản khác gắn liền với đất:

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên môi trường quận tổ chức cập nhật biến động và hoàn thiện hồ sơ địa chính phường báo cáo đề xuất kịp thời các trường hợp sai lệch bản đồ địa chính so với hiện trang để chỉnh lý phù hợp; quản lý chặt chẽ quỹ đất công, đất do Nhà nước trực tiếp quản lý đồng thời có kế hoạch xử lý kiên quyết, triệt để các công trình xây dựng lấn chiếm trên các tuyến rạch. Rà soát, đề xuất hướng xử lý, quản lý sử dụng hiệu quả các khu đất công, nhà công sản trên địa bàn phường, các khu đất từ nhiều năm không sử dụng để bảo đảm môi trường và phòng, chống cháy nổ.

- Đề xuất hướng xử lý đối với các dự án chậm triển khai; chủ động làm việc với các chủ dự án có công trình công cộng phải đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch được duyệt và bàn giao theo đúng quy định đối với các dự án đã được giao đất.

- Tập trung rà soát các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, đất ở và tài sản khác gắn liền với đất, hướng dẫn các trường hợp đủ điều kiện lập thủ tục, hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận theo quy định (đặc biệt là nhà, đất  trong các dự án).

 - Theo dõi các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định cưỡng chế hành chính có hiệu lực của Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân quận; tổ chức tốt việc tống đạt các quyết định thu hồi đất đúng quy định của pháp luật.

2.3. Quản lý đô thị:

2.3.1. Công tác quy hoạch, quản lý  quy hoạch:

- Công tác quy hoạch:

Tích cực phối hợp với Phòng Quản lý đô thị quận, Phòng Tài nguyên môi trường quận trong việc triển khai công bố, niêm yết công khai các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lộ giới các tuyến đường dưới 12m; đồ án khu dân cư Bắc Xa lộ Hà Nội; công tác lập bản đồ đo đạc hiện trạng phường Thảo Điền, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn phường. Quan tâm giải quyết tình trạng ngập úng trong các khu dân cư. Lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất hàng năm.

+ Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn Bờ sông, kênh, rạch theo quy định tại Quyết định số 150/2004/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố. Kịp thời phát hiện, xử lý kiên quyết và dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị, xây dựng lấn chiếm hành lang, an toàn bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn. Song song đó, rà soát các quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng, có kế hoạch vận động người dân tự tháo dỡ và thực hiện cưỡng chế nếu không chấp hành tháo dỡ.

- Công tác quản lý quy hoạch:

+ Quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng và phối hợp cắm mốc quỹ đất dành cho công cộng khi chủ đầu tư bàn giao.

+ Hướng dẫn các chủ dự án hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý về quy hoạch  về đầu tư xây dựng.

+ Yêu cầu các chủ đầu tư phải thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch được duyệt và bàn giao theo đúng quy định đối với các dự án đã được giao đất.

+ Tiếp tục kiến nghị các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung được ghi nhận trong biên bản liên quan đến Bờ kè chống ngập ở khu phố 3. Song song tiếp tục kiến nghị quận chủ trương sử dụng, quản lý diện tích đất công thu hồi dọc theo tuyến bờ kè.

2.3.2. Công tác quản lý xây dựng và trật tự đô thị:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng.

- Phối hợp với Thanh tra địa bàn quận 2 (Thanh tra Sở xây dựng), Đội trật tự đô thị quận tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực xây dựng, đất đai, trật tự đô thị; tiếp tục rà soát, đề xuất xử lý dứt điểm, đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm đất công, lấn chiếm sông rạch còn tồn đọng, chưa giải quyết. Kiên quyết ngăn chặn tái lấn chiếm đối với các trường hợp đã di dời giải toả, bàn giao mặt bằng; ngăn chặn và xử lý đối với tình trạng đố bùn, đất, xà bần tại các dự án chưa triển khai, các khu đất trống chưa xây dựng gây ô nhiễm môi trường.

- Đảm bảo 100% các vụ xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm trái phép sông, rạch, lấn chiếm đất công trên địa bàn được phát hiện và xử lý đúng quy định.

- Phối hợp với Phòng quản lý đô thị xem xét phương án tổ chức giao thông tại khu vực đường song hành Xa Lộ Hà Nội - Thảo Điền, Xuân Thuỷ - Quốc Hương; phối hợp với Đội trật tự đô thị quận đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý các trường hợp buôn bán, kinh doanh lấn chiêm lòng, lê đường, vỉa hè, từng bước lặp lại trật tự lòng, lề đường, giữ gìn mỹ quan đô thị.

2.3.3. Công tác môi trường:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình giảm ô nhiễm môi trường, chương trình giảm ngập nước; chương trình hành động ứng phó với biến đổi khi hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tập trung kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi ô nhiễm không khí, tiếng ồn, nước mặt, nước ngầm, chất thải rắn thông thường, chất thải rắn nguy hại; khắc phục những khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng.

- Tập trung kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi ô nhiễm tại những khu vực dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh; tăng diện tích cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, công viên...; xây dựng phường xanh - sạch – nhân văn có môi trường sống tốt. Tiếp tục chủ động đề xuất thực hiện việc nạo vét hệ thống cống thoát nước, nạo vét, vớt rác, lục bình các tuyển rạch: Ông Chua, Ông Hoá, Ông Dí, Rạch Dừa.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường và ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Tổ chức phát hành rộng rãi các tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường.

- Thực hiện thí điểm phân loại rác tại nguồn tại 01 khu dân cư tập trung và 01 chung cư để đánh giá nhân rộng.

- Tăng cường quản lý các đơn vị thu gom, vận chuyển rác dân lập trên địa bàn. Duy trì 100% chủ nguồn thải thực hiện thu gom rác theo quy định. Tiếp tục tập trung công tác chuyển đổi phương tiện thu gom, nhằm đảm bảo đến 2017 hoàn thành.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gây ảnh hưởng môi trường. Nâng cao hiệu lực, hiệu qủa cam kêt bảo vệ môi trường, đảm bảo các dự án đầu tư xây dựng đáp ứng các yêu cầu về môi trường.

- Tiếp tục thực hiện nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường gắn với xây dựng phong trào nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị trên địa bàn. Thực hiện Chương trình Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình năm 2016.

2.3.4. Công tác chống ngập:

- Tập trung thực hiện các giải pháp tổ chức rà soát địa bàn, hạ tầng thoát nước, phối hợp các cơ quan chức năng của quận để đề xuất, kiến nghị các giải pháp cần giải quyết chống ngập úng trên địa bàn. Tập trung giải quyết vấn đề ngập tại các tuyến đường trọng điểm Xuân Thủy, Quốc Hương, Thảo Điền, một số khu vực bị ngập cục bộ do mưa, triều cường.

2.3.5. Phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giái phóng mặt bằng các dự án:

- Phối hợp với phòng ban chức năng của quận thực hiện công tác xác nhận pháp lý, bồi thường, giải phóng mặt bằng góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn: đường kết nôi từ đường Nguyễn Văn Hưởng đến Xa Lộ Hà Nội; xây dựng trường Trung học cơ sở Thảo Điền và dự án đầu tư xây dựng đường và hệ thống thoát nước đường vào trường Trung học cơ sở Thảo Điền; Bờ kè bảo vệ sông Sài Gòn tại khu phô 4; dự án Công viên nút giao vòng xoay chân cầu Sài Gòn; Chợ Thảo Điền đúng tiến độ.

3. Đảm bảo an toàn giao thông và thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị:

- Phối hợp với Phòng Tư pháp, các đoàn thể tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đối với công dân, xây dựng ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong nhân dân. Vận động nhân dân ký bản cam kêt bảo đảm an toàn giao thông, trật tự xây dựng, trật tự lòng, lê đường. Duy trì việc lấy ý kiến Ban điều hành khu phố, Tổ trưởng các tổ dân phố về tình hình trật tự lòng, lề đường, tình hình vi phạm về xây dựng để xử lý về trách nhiệm quản lý địa bàn.

- Tăng cường khảo sát và đề xuất cắm biển báo, biển hướng dẫn giao thông trên địa bàn, tập trung xử lý dứt điểm các điểm đen, tăng cường tuần tra, giám sát chặt chẽ tốc độ chạy xe của tất cả phương tiện giao thông trên địa bàn; phối hợp các lực lượng tổ chức điều tiết giao thông trên tuyến (ngã ba Quốc Hương - Xuân Thủy; Song hành Xa lộ Hà Nội - Thảo Điền, Võ Trường Toản – Xa lộ Hà Nội), một số tuyến đường có lượng xe lưu thông lớn.

II. LĨNH VỰC VĂN  HÓA - XÃ HỘI:

* Giao Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường phụ trách văn hóa - xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện:

1. Văn hoá - Thông tin – Thể dục thể thao:

- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sau:

+ Vận động 100% hộ gia đình (đủ điều kiện) đăng ký xây dựng gia đình văn hóa: trong đó, phấn đấu có từ 85 hộ gia đình trở lên đạt chuẩn gia đình văn hóa.

+ 100% cơ quan, đơn vị (công lập) đăng ký xây dựng công sở văn hóa, trong đó, phấn đấu có từ 60% trở lên đơn vị đạt chuẩn văn hóa; từ 50% doanh nghiệp trở lên được công nhận đạt chuẩn văn hóa trên tổng số doanh nghiệp đăng ký.

+ 100% khu phố đạt chuẩn văn hóa, duy trì thành tích phường đạt chuẩn văn minh – đô thị.

+ Tỷ lệ người luyện tập thể thao thường xuyên đạt 26,6%.

- Tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ (2016 – 2021) và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016.

- Củng cố các cụm pano cổ động chính trị; nâng cao chất lượng bài viết tuyên truyền trên hệ thống phát thanh góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn.

- Đẩy mạnh hoạt động văn hóa – thể thao, tập trung nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân.

- Triển khai thực hiện Chương trình Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Điều hành khu phố và Tổ dân phố.

- Tăng cường công tác cổ động trực quan, giáo dục, phổ biến pháp luật; tuyên truyền và vận động sâu rộng để người dân hiểu rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình.

 - Tiếp tục xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực văn hóa thông tin, thể dục thể thao; phát huy nội lực, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá, tinh thân trong nhân dân.

-  Phối hợp với các cơ quan chức năng quận, ban ngành đoàn thể phường tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa và đẩy mạnh theo dõi, giám sát công tác quản lý địa bàn tại từng cơ sở; thực hiện kiểm tra đột xuất, thường xuyên các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, karaoke, thu âm, internet và các cơ sở hoạt động in ấn; tăng cường quản lý chặt chẽ việc lưu hành văn hóa phẩm độc hại.  

- Tiếp tục xử lý, chấn chỉnh các biển hiện sai quy định và triển khai thực hiện Quy hoạch quảng cáo thương mại và cổ động chính trị giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

- Thực hiện có hiệu quả chương trình của Quận ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận về nâng cao chất lượng xây dựng khu phổ văn hóa, phường văn hóa, chung cư văn hóa; phấn đấu thực hiện tốt nội dung thi đua xây dựng khu phố văn hóa - nhân ái - nghĩa tình; tập trung thực hiện có kết quả thực chất “Nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị”. Đẩy mạnh và bổ sung các nội dung để tổ chức thực hiện sâu rộng phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;, kịp thời biểu dương, đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, nhân rộng gương điển hình tiên tiến.

- Tiếp tục xây dựng đề án phường Thảo “Điền xanh – Sạch – Đẹp – Nhân văn”, trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xác định các khu vực, địa bàn tạo điểm nhấn nhằm xây dựng nếp sống văn hóa mới cho người dân phường Thảo Điền.

- Phấn đấu xây dựng hoàn thành ít nhất 02 tuyến đường văn minh đô thị đảm bảo có vỉa hè, cây xanh, sạch, đẹp và an toàn (tập trung đường Tống Hữu Định, Xuân Thủy).

- Tăng cường công tác về hoạt động văn hóa, công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình. Phối hợp kiểm tra và đề xuất xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể có các hoạt động vi phạm pháp luật.

- Phối hợp các cơ quan, tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về lối sống lành mạnh, tác hại, hậu quả của tệ nạn xã hội và các biện pháp phòng chống để người dân nhận thức tạo sự đồng thuận trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội.

-  Phối hợp với Ban chấp hành các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều sân chơi lành mạnh, thiết thực cho thanh thiếu nhi. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm, Nhà vằn hoá phường và Trụ sở Ban điều hành khu phố.

- Tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào tập luyện thể dục thể thao thông qua cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

- Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở và tuyên truyền vận động nhân dân tự chọn cho mình môn thể thao thích hợp để tập luyện vì sức khỏe.

- Xây dựng và triển khai đề án bảng chỉ dẫn tên đường, địa danh và đăng tên doanh nghiệp.

2. Công tác giáo dục:

Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả đề án phổ cập bậc giáo dục mầm non 5 tuổi; theo dõi, giám sát và kịp thời vận động không để hoc sinh bỏ học giữa chừng do điều kiện, hoàn cảnh; thường xuyên kiểm tra, quản lý các cơ sở, nhóm nuôi giữ trẻ dân lập, tư thục trên địa bàn. Huy động mọi nguồn lực đóng góp quỹ khuyến học chăm lo, trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên diện khó khăn, hiếu học.

- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu:

+ Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 100%;

+ Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi vào lớp 1 đạt 100%;

+ Tỷ lệ huy động trẻ vào lớp 6 đạt 100%;

+ Tỷ lệ tốt nghiệp các bậc học đạt và vượt tỷ lệ chung của thành phố.

+ Duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

- Phối hợp Hội khuyến học xây dựng và triển khai chương trình hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng, thu hút đông đảo người dân đến tham gia, làm nòng cốt cho việc xây dựng xã hộị học tập.

- Đẩy mạnh các hoạt động Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục. Tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo các loại hình giáo dục, đào tạo hoạt động đúng quy định pháp luật.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của việc gắn kết gia đình – nhà trường – xã hội trong công tác giáo dục. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng mới, mở rộng mạng lưới trường lớp theo quy hoạch.

3. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng:

- Phấn đấu duy trì và giữ vững kết quả Trạm y tế phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế; xây dựng và phát huy hiệu quả chức năng Phòng khám Bác sỹ gia đình, phòng khám vệ tinh; đảm bảo chính sách khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người có công, bảo trợ xã hội, đối tượng diện chính sách nhân dân và duy trì khám, chữa bệnh miễn phí đối với trẻ em dưới 6 tuổi từng bước phấn đấu để người dân được tiếp cận và cung cấp các dịch vụ y tế để cải thiện sức khỏe góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; tổ chức hướng dẫn các cơ sở sản xuất, quán ăn đăng ký và tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, không đề xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, coi trọng việc bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng; thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế, phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 78%.

- Triển khai thực hiện tốt các chương trình giám sát, kiểm soát dịch bệnh; chuẩn bị đủ nguồn thuốc, hóa chất để chủ động trong công tác phòng, chống các loại bệnh; không để dịch bệnh xảy ra và lây lan trong cộng đồng nhất là dịch bệnh tay, chân, miệng, sốt xuất huyết.

- Tăng cường xã hội hóa, nâng cấp hệ thống trang thiết bị để nâng cao chất lượng khám và điều trị tại trạm y tế.

4. Lao động - Thương binh và xã hội:

- Triển khai thu thập thông tin về nhu cầu học nghề và việc làm, chú trọng việc giới thiệu, giải quyết việc làm cho lao động ở phường.

- Phối hợp chi trả kịp thời trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng; giải quyết các chế độ chính sách có công theo các văn bản hiện hành.

-  Thực hiện tốt các chế độ chính sách xã hội, chăm lo chu đáo cho diện chính sách có công với đất nước. Quan tâm bảo đảm an sinh xã hội cho các diện bảo trợ xã hội (người già khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt…) và các diện khác như công nhân, học sinh, sinh viên…

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác chăm lo cho diện chính sách nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị trên địa bàn.

- Tích cực vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân đóng góp các quỹ xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa; cứu trợ, chăm lo cho các gia đình chính sách. Đẩy mạnh hoạt động của các Câu lạc bộ, chăm lo tốt công tác giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong việc phòng chống tệ nạn xã hội.

 - Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tạo điều kiện và khuyến khích người có công, gia đình chính sách tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, hoạt động xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

- Tích cực huy động các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện phong trào vì người nghèo. Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn quỹ hỗ trợ giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ chăm sóc y tế, miễn giảm học phí, dạy nghề và giới thiệu việc làm...

- Thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội và các nguồn quỹ khác để người dân tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế. Phấn đấu duy trì thành tích phường không còn hộ nghèo theo chuẩn mới của Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

- Kiểm tra công tác thực hiện các tiêu chuẩn phường phù hợp với trẻ em năm 2016. Theo dõi việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS năm 2011 và tầm nhìn đến năm 2020,

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2015; kế hoạch “Tháng hành động vì trẻ em”; thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS năm 2011 và tầm nhìn đến năm 2020, tổ chức chăm lo cho các em trong dịp lễ tết đầu năm học; tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh. Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng phường đạt tiêu chuẩn phường phù hợp với trẻ em; tuyên truyền Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Công ước Quốc tế về quyền trẻ em; phòng, tránh tai nạn thương tích ở trẻ em; phòng chống HIV/AIDS; kịp thời cấp phát Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và thực hiện các chính sách cho trẻ em dưới 16 tuổi theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ quan Nhà nước trong công tác giáo dục, bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

 - Quản lý, cập nhật kịp thời các biến động về trẻ em; thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em.

- Tiếp tục phối hợp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020. Tổ chức thực hiện Chương trình Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn năm 2016.

- Tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 theo Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 30/7/2014 của Ủy ban nhân dân quận. Xây dựng phường lành mạnh hoặc chuyển hóa mạnh không còn ma túy, mại dâm; công tác tiếp nhận, quản lý người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; Tái lập tụ điểm (câu lạc bộ) sinh hoạt dành cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng và người sau cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; Hướng dẫn, giới thiệu người sau cai nghiện đến các dịch vụ tham vấn phòng, tránh tái nghiện; Tập trung người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng vào Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố.

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đẩy mạnh hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện phường.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng quận thực hiện công tác tham vấn, tư vấn, truyền thông phòng tránh tái nghiện cho người tái hòa nhập cộng đồng, gia đình người tái hòa nhập cộng đồng; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện.

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu “3 giảm”, công tác phòng, chống mại dâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm, ma túy, HIV/AIDS tại các khu dân cư. Duy trì công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ (nhạy cảm), ngăn ngừa phát sinh tệ nạn mại dâm trá hình.

- Vận động nhân dân tích cực tham gia, quản lý, giáo dục đối tượng, theo dõi, bắt giữ tội phạm khi gây án; gắn công tác đảm bảo an ninh trật tự của từng hộ gia đình, tổ dân phố với phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư để xem xét, bình chọn thi đua vào cuối năm.

III. LĨNH VỰC  QUỐC PHÒNG - AN NINH:

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Công an, Quân sự với Ủy ban Mặt trận Tố quốc, các đoàn thể phường trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự xã hội đảm bảo khả năng phòng thủ, phòng chống biểu tình, bạo loạn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự trong quá trình thực hiện công tác bầu cử.

- Tập trung triển khai Chỉ thị 07/CT-TU của Thành ủy, Chỉ thị số 05-CT/QU ngày 05/11/2015 của Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

1. Ban Chi huy Quân sự phường:

- Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự đạt 100% chỉ tiêu được giao; trong đó, có đảng viên nhập ngũ; xây dựng lực lượng dân quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao, đảm bảo chỉ tiêu về chất lượng chính trị, số lượng đảng viên theo yêu cầu.

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan tổ chức bảo vệ an toàn các hoạt động lễ hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng; thường xuyên chủ động, phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án xử lý tình huống có thể xảy ra.

- Nắm chắc quân số, biến động, quản lý nguồn thanh niên gọi nhập ngũ, có biện pháp theo dõi, động viên thanh niên, quân nhân dự bị, sỹ quan dự bị và gia đình chấp hành nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (xử lý nghiêm các trường hợp chống lệnh theo Luật định).

- Hoàn thành các chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu, tập huấn quân nhân dự bị, tuyển sinh quân sự, thiếu sinh quân; tham gia Hội thao quốc phòng cấp quận và thành phố đạt thứ hạng cao, xây dựng kế hoạch chiến đấu trị an. Xử lý kịp thời, nhanh chóng các tình huống phòng, chống lụt, bão, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cứu sập; chuẩn bị tốt văn kiện phục vụ công tác diễn tập năm 2016 theo ý định, kế hoạch của Ban chỉ đạo diễn tập quận 2.

- Tham mưu cử lực lượng tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho từng đối tượng theo quy định.

- Xây dựng phương án phối hợp phòng, chống khủng bố và bổ sung phương án hiệp đồng sẵn sàng chiến đấu với các phường giáp ranh và các lực lượng làm nhiệm vụ của cấp trên để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong tình hình mới.

- Tiếp tục đeo bám phối hợp, giám sát thực hiện dự án Trụ sở Bam chỉ huy quân sự phường.

2. Ban Chỉ huy Công an phường:

- Kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự so với tỷ lệ nhân khẩu cư trú thực tế; tỷ lệ điều tra khám phá án tăng so với năm trước; trong đó, phấn đấu trên 90% án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được điều tra khám phá.

- Phấn đấu kéo giảm 10% trở lên tai nạn giao thông trên cả 03 mặt.

- 100% người nghiện ma túy khi phát hiện được quản lý có hiệu quả tại địa phương hoặc đưa vào quản lý tại trung tâm cai nghiện.

- Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, bảo vệ dân phố dân phòng tự quản và của quần chúng nhân dân, đấu tranh có hiệu quả trong phòng, chống tội phạm phấn đấu nâng tỷ lệ điều tra, khám phá án cao hơn 2015.

- Triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm ma túy đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tội phạm theo Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Chỉ thị số 09- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Thông tư 23/2011/TT-BCA ngày 27/4/2012 về khu dân cư xã, phường thị trấn có cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn về an ninh, trật tự. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chương trình 3 giảm, phòng, chống, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để nâng cao cảnh giác và cùng tham gia phòng, chống tội phạm; vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí tàng trữ, sử dụng trái phép và vận động các đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú.

- Đẩy mạnh việc chuyến hóa địa bàn, xây dựng phường trong sạch, vững mạnh, không có tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tích cực thực hiện các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm buôn bán Phụ nữ và trẻ em.

-  Báo cáo, đề xuất khen thưởng, động viên kịp thời, nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ và hiệu quả dân số thường trú, tạm trú, vãng lai trên địa bàn cho phù hợp với Luật cư trú năm 2007 và các Văn bản hướng dẫn thi hành. Đảm bảo công tác rà soát cử tri phục vụ công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất lựa chọn một số tuyến đường, khu vực trọng yếu tham mưu chủ trương tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống camera (không có quảng cáo) nhằm theo dõi tình hình địa bàn, với đối tượng nghi vấn phục vụ cho công tác phòng, chống tội phạm. Phối hợp xử lý trong công tác trật tự lòng, lề đường.

IV. CẢI CÁCH  HÀNH CHÍNH:

- Tập trung thực hiện Chương trình Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Triển khai thực hiện Chương trình Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Điều hành khu phố và Tổ dân phố.

- Tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả các phần mềm ứng dụng đã được triển khai và nghiên cứu đề xuất quận áp dụng phần mềm ứng dụng mới nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước tại Ủy ban nhân dân phường.

- Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là lãnh đạo đơn vị trong việc sử dụng hộp thư điện tử Thành phố để trao đổi công việc hành chính của cơ quan.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nói chung và các chủ trương, chính sách, pháp luật về cải cách hành chính nói riêng cho cán bộ, công chức, nhân dân bằng các hình thức đa dạng, dễ tiếp cận. Chú trọng đến các lĩnh vực đang là yêu cầu cấp thiết như: đất đai, xây dựng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư...vv.

- Tiếp tục triển khai đồng bộ, nâng cao chất lượng thực hiện có hiệu quả cơ chế “Mội: cửa”, “Một cửa liên thông” để giải quyết công việc của tổ chức và công dân.

- Tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra công tác cải cách hành chính gắn với kiểm tra công vụ, kiểm tra trách nhiệm của các ban ngành đoàn thể nhằm nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc quản lý, điều hành, tham mưu, đề xuất chính sách và giải quyết thấu lý, đạt tình, kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân.

- Tập trung rà soát các quy định, thủ tục hành chính nhằm kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp tình hình thực tế nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính của người dân, cũng như của doanh nghiệp; tập trung thực hiện cải cách hành chính trên một số lĩnh vực trọng tâm như: kinh tế, đất đai, xây dựng, thuế, bảo hiểm, y tế...; công khai, minh bạch tất cả thủ tục hành chính bằng các hình thức thiết thực và thích hợp nhất.

- Tổ chức thực hiện đúng các thủ tục hành chính đã được công bố; kiểm soát chặt chẽ việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cập nhật, rà soát các quy định thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện; kịp thời công bố công khai thủ tục hành chính khi có điều chỉnh, bổ sung. Đồng thời tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước khi thực hiện quy trình “Một cửa liên thông” từ phường đến quận.

V. NÂNG CAO HIỆU  LỰC HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC:

- Quyết liệt thực hiện công tác điều hành của chính quyền, tăng cường công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính và đặc biệt là đề cao chế độ trách nhiệm người đứng đầu nhằm khuyến khích “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”; sắp xếp bộ máy hợp lý trên cơ sở quy định của pháp luật, xác lập rõ ràng, cụ thể hơn nữa trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao trên cơ sở xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong từng công việc cụ thể và cải tiến, nâng cao chất lượng, nội dung các cuộc họp (nâng cao chất lượng  tham mưu, chuẩn bị nội dung...). Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

- Quán triệt và tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, chính trị,  đạo đức, lối sống trong cán bộ, viên chức.

- Phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường sâu sát, nắm bắt tình hình khu phố, tổ dân phố, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, dư luận xã hội để giải quyết thỏa đáng theo thẩm quyền và đề nghị cơ quan thẩm quyền giải quyết theo quy định.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; mở rộng cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chất lượng ISO trong quản lý hành chính. Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân phường; Tiếp tục phấn đấu không để hồ sơ trễ hạn, ngày càng nâng cao chỉ số hài lòng của công dân về giải quyết hồ sơ hành chính. Tố chức lấy ý kiến của nhân dân và tổ chức đến liên hệ chứng thực, nhằm xem xét sự tín nhiệm góp ý của nhân dân đối với các cán bộ, công chức từ đó kịp thời chấn chỉnh đội ngũ và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

- Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, đối thoại, giải quyết và đề xuất giải quyết theo thẩm quyền những vấn đề bức xúc, kiến nghị của công dân; đẩy nhanh tiên độ giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức; đẩy mạnh công tác hòa giải ở địa bàn dân cư. Quan tâm chăm lo các vấn đề về công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

- Tập trung rà soát các loại thủ tục hành chính đã được ban hành trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng cho phường.

- Thực hiện nghiêm quyết định giao khoán định mức biên chế cán bộ, công chức năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận 2; sử dụng tiết kiệm biên chế khoán hợp lý, không vượt quá tỷ lệ 10%. Hướng dẫn cán bộ, công chức, nhân viên minh bạch, rõ ràng trong công tác kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định.

- Tập trung củng cố, chấn chỉnh, tổ chức sinh hoạt tổ dân phố gắn với xây dựng, triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt khu phố, tổ dân phố, thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ khu phố, tổ dân phố; đồng thời rà soát, qua đó đề xuất việc chia tách, thực hiện sáp nhập một số tổ dân phố và điều chỉnh địa giới hành chính một số khu phố cho phù hợp tình hình thực tế và thuận lợi trong công tác quản lý.

- Đổi mới công tác phát động phong trào thi đua và xét khen thưởng đảm bảo đầy đủ ý nghĩa, đúng thực chất, thực tế để động viên khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

VI. TỔ CHỨC THỤC  HIỆN:

1. Giao cho các thành viên Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm:

- Chủ trì xây dựng các kế hoạch và chỉ đạo các bộ phận liên quan tổ chức triển khai thực hiện, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn nhằm đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách năm 2016.       

- Định kỳ hàng tuần, tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng và cả năm yêu cầu cán bộ, công chức, ban ngành có liên quan gửi báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công về Văn phòng Ủy ban nhân dân phường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân quận, các phòng ban quận, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân phường (chịu trách nhiêm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường về tiến độ, nội dung và chất lượng của báo cáo, không để chậm trễ).

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thành viên Ủy ban nhân dân phường phụ trách các lĩnh vực được phân công, sẽ làm việc với từng bộ phận có liên quan để chỉ đạo việc chuẩn bị báo cáo tình hình và kế hoạch thực hiện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng và cả năm trước khi thông qua Ủy ban nhân dân phường.

2. Giao Văn phòng – Thống kê Ủy ban nhân dân phường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận chính quyền, công tác Thanh niên, bình xét thi đua, khen thưởng, tổ chức xét nâng bậc lương trước niên hạn năm 2016; bổ sung, điều chỉnh Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường, công tác tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ngày 22/5/2016.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân phường trong việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Rà soát lập danh cán bộ, công chức, viên chức đề xuất tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo thông báo của quận.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân phường trong việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Kiểm tra công vụ đối với các cơ quan, đơn vị; nâng cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động công vụ.

- Hướng dẫn các khu phố, tổ dân phố kiện toàn nhân sự và nâng cao chất lượng hoạt động khu phố, tổ dân phố. Lập danh sách tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Ban điều hành khu phố, tổ dân phố theo thông báo của quận.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân phường trong việc thực hiện công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn cơ sở tôn giáo đăng ký chương trình hoạt động hàng năm, thực hiện các văn bản hướng dẫn về hoạt động lễ hội, bổ nhiệm, thuyên chuyển chức sắc.

- Phối hợp bộ phận Tài chính - Kế toán tổng hợp, kịp thời báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng và năm 2015, thông qua Thành viên Ủy ban nhân dân phường (theo tiến độ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận).

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị, cán bộ, công chức theo kế hoạch điều hành, chỉ đạo này; có biện pháp rà soát, theo dõi, yêu cầu đơn vị, cá nhân thực hiện nghiêm, đúng tiến độ các nội dung kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân phường và việc chuấn bị nội dung các cuộc họp, hội nghị, sơ kết, tổng kết, việc chấp hành chế độ báo cáo, chấp hành quy chế hội họp, quy chế phối hợp...vv.

- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2016 trình Ủy ban  nhân dân phường vào trước ngày 29/10/2016.

- Đảm bảo công tác hậu cần, công tác chuẩn bị các Hội nghị, cuộc họp, công tác lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường.

3. Giao Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường:

- Triển khai Luật Hộ tịch; xây dựng chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. Tổ chức công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, trợ giúp pháp lý theo kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận.

- Triển khai Chỉ thị 30/2014/CT-UBND ngày 25/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về giải pháp chấn chỉnh, tăng cường hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố. Thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Thực hiện Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Giao Công chức Tài chính - Kế toán phường: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân phường trong công tác xây dựng kế hoạch và thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả thu, chi ngân sách, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm theo yêu cầu của quận.

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công, thực hiện niêm yết công khai các khoản thu do nhân dân đóng góp tại Ủy ban nhân dân phường.

- Phân bổ các chỉ tiêu vận động các loại quỹ trong dân theo Pháp lệnh năm 2016 cho 06 khu phố trên địa bàn phường.

5. Giao cho cán bộ, công chức, trưởng các ngành, đơn vị liên quan:

 Căn cứ vào Kế hoạch này, các ban ngành đoàn thể, đơn vị, thuộc Ủy ban nhân dân phường chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của ngành, đơn vị; trong đó xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, thời gian hoàn thành; phân công trách nhiệm thực hiện đối với từng cán bộ công chức, viên chức; hàng tháng có kiểm điểm, đánh giá kết quả và báo cáo theo quy định. Trưởng các ban ngành đoàn thể, đơn vị, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ; đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường về tiến độ, nội dung và chất lượng của báo cáo; không để chậm trễ; quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc các ngành phải kịp thời báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo cụ thể.

Trên đây là kế hoạch Chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phong an ninh và hoạt động ngân sách phường năm 2016 của Ủy ban nhân dân phường Thảo Điền, đề nghị các ngành liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân quận, phường theo quy định.

Nơi nhận:                                                                           
- TT.UBND quận 2;                                                                                              
- Văn phòng UBND quận;
- Phòng Nội vụ quận 2;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch quận 2;                                              
- TT.Đảng ủy phường;
- Thành viên UBND phường;
- UB.MTTQ và các đoàn thể phường;
- Trạm y tế, BGH các trường;
- Cấp ủy, BĐH các khu phố;
- Lưu: VT.                                                                                           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH


Nguyễn Trần Phú Thịnh


Toàn văn bản (tải về)

NHỮNG BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
Lễ ra quân thực hiện cao điểm trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và ra mắt Tổ tự quản trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường 6 khu phố
  2022-11-29 09:15:17
Tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy phường và Chủ tịch UBND phường với nhân dân trên địa bàn phường Thảo Điền
  2022-11-08 08:37:18
Tổ chức về nguồn và sinh hoạt chuyên đề
  2022-11-07 15:10:06
LỄ PHÁT ĐỘNG TUẦN THỨ 2 THÁNG CAO ĐIỂM PHÒNG CHỐNG DỊCH, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ TRỒNG CÂY XANH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - NĂM 2022
  2022-08-15 07:51:03
CHÀO MỪNG QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6, HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM
  2022-06-06 15:20:37
Lễ trồng cây nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  2022-05-20 09:47:49
Lễ phát động tổng vệ sinh môi trường, trồng cây phát triển mảng xanh trên địa bàn phường Thảo Điền tháng 4 năm 2022 và lắp đặt thêm dụng cụ tập thể dục thể thao tại công viên Tổ 1ALễ phát động tổng vệ sinh môi trường, trồng cây phát triển mảng xanh trên địa bàn phường Thảo Điền tháng 4 năm 2022 và lắp đặt thêm dụng cụ tập thể dục thể thao tại công viên Tổ 1A
  2022-04-10 11:04:33
Họp mặt thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ Quân sự, Công an nhập ngũ năm 2022
  2022-02-23 17:38:27
Thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường làm việc về Nghị quyết, Chương trình công tác năm 2022 đối với Chi bộ, Đảng bộ bộ phận khu phố
  2022-02-23 17:34:55
Lễ kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022) và trao huy hiệu Đảng đợt 3/2
  2022-01-24 11:36:03


Admin đăng nhập
Người dùng:
Mật khẩu:
Hãy đăng nhập quyền admin
Lượt xem
Tổng 890575
Địa chỉ: Số 5 Trần Ngọc Diện Phường Thảo Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3898 9446

© Copyright 2016 thaodien.gov.vn, All rights reserved
Designed by khanhq287@gmail.com