Website UBND Phường Thảo Điền

Khối Chính quyền

Hành chính


Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính tại phường từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020

Ngày post: 2020-04-04 21:34:45
Lượt xem: 802
Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính tại phường từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020


Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID – 19.

Căn cứ Công văn số 1204/UBND-TH ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Công văn số 2686/VP-KSTT ngày 01/4/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạo điều kiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính, hạn chế tối đa việc tập trung đông người, góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ủy ban nhân dân phường Thảo Điền thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính của Ủy ban nhân dân phường trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020 như sau:

- Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của người dân và doanh nghiệp

(trừ trường hợp đặc biệt, đột xuất do Lãnh đạo Ủy ban phường chỉ đạo).

- Đối với hồ sơ Đăng ký khai tử, vẫn thực hiện tiếp nhận và giải quyết, đề nghị liên hệ bà Dương Thị Ngọc Trang – Công chức Tư pháp Hộ tịch qua số điện thoại 093.766.2876 để được hướng dẫn.

- Cán bộ, công chức Văn phòng Ủy ban được phân công trực thực hiện việc tiếp nhận qua đường dây nóng các phản ánh, kiến nghị và hướng dẫn, hỗ trợ, giải thích cho người dân, doanh nghiệp liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính của phường; Đối với các trường hợp người dân có nhu cầu cấp bách thì thực hiện tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết hồ sơ hành chính tại nhà.

Trên đây là Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính trong thời gian từ 01/4/2020 đến 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân phường Thảo Điền.

NHỮNG BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
Không có dữ liệu


Admin đăng nhập
Người dùng:
Mật khẩu:
Hãy đăng nhập quyền admin
Lượt xem
Tổng 857663
Địa chỉ: Số 5 Trần Ngọc Diện Phường Thảo Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3898 9446

© Copyright 2016 thaodien.gov.vn, All rights reserved
Designed by khanhq287@gmail.com