Website UBND Phường Thảo Điền

Công tác chỉ đạo, điều hành


Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thảo Điền lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày post: 2020-05-18 07:41:16
Lượt xem: 822
Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thảo  Điền lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thảo  Điền lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 324-KH/TU ngày 09/11/2019  của Ban Thường vụ Thành ủy về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 223-KH/QU ngày 15/11/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc.

Thực hiện Kế hoạch số 122-KH/ĐU ngày 20/12/2019 của Đảng ủy về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngày 15 và 16/5/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trang trọng, phấn khởi, đoàn kết.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 trân trọng được đón tiếp đ/c Đ/c Trần Hồng Quân - Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, Nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đ/c Trần Thị Trung Chiến – Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ y tế, đ/c Đại tá Trần Hành - Anh hùng lực lượng vũ trang, đ/c Võ Viết Thanh - Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Thiếu tướng Phùng Thế Quảng - Nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 7.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 trân trọng được đón tiếp đ/c Bùi Văn Phúc – Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận; đ/c Trần Văn Hiếu – UVBTV, Trưởng Công an quận, Tổ trưởng Tổ công tác phụ trách phường, đ/c Nguyễn Thị Bé Hai – UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Quận ủy, đ/c Hồ Tấn Tường – UVBTV, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận, đ/c Nguyễn Nghĩa Hiệp – UVBTV, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, đ/c Nguyễn Bạch Hoàng Phụng – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận, cùng các đ/c lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Quận ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận.

          Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 triệu tập 117 đại biểu đại diện cho 777 đảng viên toàn Đảng bộ về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thảo Điền lần thứ VI; chủ đề của Đại hội: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; giữ vững ổn định chính trị - an toàn xã hội; xây dựng phường Thảo Điền phát triển bền vững “xanh – sạch đẹp – nhân văn”.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ V đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng theo định hướng của quận, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các mặt văn hóa - xã hội đều có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên; công tác giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả  cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, ổn định; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được tổ chức triển khai có hiệu quả, Nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực hưởng ứng. Công tác quản lý Nhà nước ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Công tác vận động Nhân dân và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được đảm bảo, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ phường đến khu phố trong việc tham gia góp ý, xây dựng và phát triển phường vững mạnh. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả ba mặt, về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc, nội bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ trong sinh hoạt Đảng được phát huy; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ phường từng bước được nâng lên; góp phần xây dựng phường Thảo Điền Xanh - Sạch đẹp - Nhân văn.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa V báo cáo, đánh giá các mặt làm được và những tồn tại hạn chế, qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ 05 năm tới (2020 – 2025).

Đảng bộ phường đề ra mục tiêu tổng quát giai đoạn 2020-2025: Xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nguồn lực của xã hội; ứng dụng công nghệ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành địa phương, tăng cường đối ngoại Nhân dân nhằm tiếp tục xây dựng phường Thảo Điền “Xanh – sạch đẹp – nhân văn”; tập trung các giải pháp thực hiện trong đó có 17 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025, 03 chương trình và 21 công trình trọng điểm.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thảo Điền lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước Nhân dân, quyết tâm xây dựng địa phương ngày càng phát triển trở thành phường “Xanh – Sạch đẹp và Nhân văn”. Với truyền thống cách mạng, kế thừa phát huy những thành quả qua các thời kỳ Đại hội, Đảng bộ và Nhân dân phường khắc phục mọi khó khăn, huy động tiềm lực trên địa bàn, tranh thủ sự hỗ trợ cấp trên, quyết liệt trong các giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội đề ra trong giai đoạn  2020 - 2025 và những năm tiếp theo mà trước tiên trong năm 2020, lãnh đạo thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” và chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, cơ cấu phù hợp về cán bộ nữ, cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vào Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa VI, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường; đồng chí Lê Ngọc Dũng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 đồng chí chính thức và 02 đồng chí dự khuyết.

Với tinh thần “Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới”, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thảo Điền lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức thành công tốt đẹp.

NHỮNG BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
Chương trình trao quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho các hộ dân nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn phường Thảo Điền
  2022-01-22 11:17:15
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022
  2022-01-13 11:00:14
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH CỦA PHƯỜNG TÍNH ĐẾN NGÀY 25-11
  2021-12-01 16:55:05
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI ĐỂ LẤY Ý KIẾN THÀNH LẬP THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC (TỪ NGÀY 17/9/2020 ĐẾN HẾT NGÀY 03/10/2020)
  2020-09-21 17:32:21
Báo cáo tình hình - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ giải pháp năm 2020
  2019-12-30 14:46:08
báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng tháng 12 và công tác trọng tâm tháng 01 năm 2020
  2019-12-19 11:28:30
Công tác tuyên truyền quý I năm 2018
  2018-02-09 10:03:12
Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội phường Thảo Điền 05 năm (2016--2020)
  2016-02-26 08:31:27
Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hoạt động ngân sách phường năm 2016
  2016-02-26 08:07:20


Địa chỉ: Số 5 Trần Ngọc Diện Phường Thảo Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3898 9446

© Copyright 2016 thaodien.gov.vn, All rights reserved
Designed by khanhq287@gmail.com