Website UBND Phường Thảo Điền

Khối Đảng - Đoàn thể

Hội Cựu chiến binh


HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG THẢO ĐIỀN NHIỆM KỲ 2017-2022

Ngày post: 2020-08-31 15:30:09
Lượt xem: 359
HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG THẢO ĐIỀN NHIỆM KỲ 2017-2022

Ngày 28/8/2020, Hội CCB phường Thảo Điền Quận 2, tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội CCB phường lần thứ V nhiệm kỳ 2017- 2022 nhằm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân; đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Quận hội, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy, của UBND phường, sự phối hợp có hiệu quả với MTTQ, các đoàn thể phường và khu phố, Cán bộ, hội viên luôn có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không giao động trước những khó khăn thách thức; thường xuyên giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội CCB phường Thảo Điền đã phát huy thành tích của các nhiệm kỳ trước, Các chỉ tiêu phấn đấu đã được Đại hội thông qua đến nay cơ bản đều đạt và vượt so với định mức. Hoạt động của Hội ngày càng đi vào nền nếp với nhiều hình thức sinh đông, phong phú. Nhiều tập thể và cá nhân có những đóng góp xuất sắc, tiêu biểu cho phong trào thi đua được các tổ chức, đoàn thể và nhân dân ghi nhận.

Hội nghị đã rút ra các bài học kinh nghiệm trong xây dựng tổ chức Hội TSVM. Đó là triệt để tuân thủ nguyên tắc hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên coi trọng công tác chính trị tư tưởng, đoàn kết, động viên CCB tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Hội nghị cũng đã xác định phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp cụ thể phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết trong thời gian tới. Xây dựng Hội thực sự TSVM, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với vị thế của nột tổ chức chính trị-xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

NHỮNG BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
Họp mặt kỷ niệm 32 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/6/12/1989-6/12/2021), tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2021
  2021-12-06 10:35:59
Họp mặt CLB Cựu quân nhân
  2018-05-03 11:32:01
CHI HỘI CCB KHU PHỐ 4 PHƯỜNG THẢO ĐIỀN QUẬN 2 LÀM TỐT VIỆC CHĂM LO ĐỜI SỐNG HỘI VIÊN
  2018-01-25 07:46:50
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN THÀNH LẬP XONG CÁC CLB CỰU QUÂN NHÂN
  2017-11-09 10:24:42
VỀ THĂM CĂN CỨ TRUNG ƯƠNG CỤC MIỀN NAM
  2016-09-15 08:53:16


Địa chỉ: Số 5 Trần Ngọc Diện Phường Thảo Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3898 9446

© Copyright 2016 thaodien.gov.vn, All rights reserved
Designed by khanhq287@gmail.com