Website UBND Phường Thảo Điền

Thông tin tuyên truyền


Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ

Ngày post: 2021-08-25 16:09:31
Lượt xem: 218
Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thànhủy - Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và 34 phường tăng cường thực hiện đồng bộ 5 giải pháp của thành phố Thủ Đức: tìm vùng nguy cơ cao, khoanh vùng - xét nghiệm, tìm ca nhiễm có liên quan đưa đi điều trị, tiêm ngừa và thiết lập vùng an toàn, đảm bảo an sinh xã hội nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh, xây dựng vùng an toàn,bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Đồng thời, chấp hành nghiêm Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 22/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; theo đó thực hiện “xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn;mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng, chống dịch”, người dân là “chiến sỹ” trong phòng, chống dịch để kêu gọi, vận động, giải thích, thuyết phục, hướng dẫn, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu thì ở đó”; trong đó lấy người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng, chống dịch. Đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng. Bên cạnh đó thực hiện triệt để giãn cách xã hội, thực hiện nghiêm nhà cách ly nhà; tổ dân phố cách ly tổ dân phố; khu phố cách ly khu phố; phường cách ly phường.

Với tinh thần “Lấy sức Dân, chăm lo cho Dân”, tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, thành phố Thủ Đức và 34 phường đã ra mắt 68 điểm an sinh xã hội khẩn cấp nhằm chăm lo hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Tính đến ngày 23/8/2021, thành phố Thủ Đức đã tiêm vắc xin cho 556.896 người; qua rà soát hiện có 1.529 tổ dân phố xanh 190 tổ dân phố cận xanh; chăm lo 278.886 phần quà700.044 suất ăn, với tổng kinh phí hơn 91,5 tỷ đồng; tiếp tục vận động người dân tham gia đồng tình ủng hộ chương trình miễn, giảm tiền thuê cho người ở trọ và phát động đăng ký mô hình “nhà trọ 0 đồng”, đã vận động 12.080 chủ nhà trọ hỗ trợ miễn, giảm giá cho 123.128  phòng cho thuê trọ, với số tiền hơn 70,5 tỷ đồng. Trong thời gian tới các phường tăng cường công tác lấy mẫu xét nghiệm, tăng tỷ lệ tiêm vắc xin cho người dân; củng cố điểm thu dung F0 tại phường; đảm bảo chi dứt điểm các gói an sinh xã hội theo các nhóm đối tượng; không để người dân thiếu lương thực và có phương án đi chợ giúp dân; siết chặt và đảm bảo giãn cách xã hội. Phấn đấu đạt nhiều “phường an toàn”, “khu phố an toàn”, “tổ dân phố an toàn”, “chung cư an toàn”, “doanh nghiệp an toàn’’.

                                                      Ban Tuyên giáo - Văn phòng Thành ủy Thủ Đức

NHỮNG BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ
  2021-12-02 01:06:24
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
  2021-11-17 08:30:38
Nghị định và Hướng dẫn chương trình cho vay nhà ở xã hội
  2021-11-10 15:55:22
MỘT SỐ ĐIỀU CƠ BẢN CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018
  2021-11-09 15:51:50
MỘT SỐ ĐIỀU CƠ BẢN CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
  2021-11-09 15:46:23
Ngày Pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
  2021-11-09 15:39:36
"Thông điệp 5T" của Bộ Y tế tăng cường giãn cách xã hội
  2021-09-04 11:08:48
Trạm y tế lưu động phường Thảo Điền
  2021-08-31 16:34:40
Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021của Chính phủ và thi đua xây dựng, bảo vệ “phường an toàn” trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  2021-08-31 16:30:35
Hướng dẫn đăng ký
  2021-08-28 15:54:17


Địa chỉ: Số 5 Trần Ngọc Diện Phường Thảo Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3898 9446

© Copyright 2016 thaodien.gov.vn, All rights reserved
Designed by khanhq287@gmail.com