Website UBND Phường Thảo Điền

Công tác chỉ đạo, điều hành


PHƯỜNG THẢO ĐIỀN THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH CỦA PHƯỜNG TÍNH ĐẾN NGÀY 25-11

Ngày post: 2021-12-01 16:55:05
Lượt xem: 118
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH CỦA PHƯỜNG TÍNH ĐẾN NGÀY 25-11

Căn cứ Thông báo số 496/TB-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID19 thành phố Thủ Đức về cấp độ dịch trên dịa bàn thành phố Thủ Đức theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Thảo Điền thông báo hiện cấp độ dịch của phường Thảo Điền thuộc CẤP ĐỘ 2.

Đề nghị các cá nhân, tổ chức đang hoạt động, sinh sống trên địa bàn phường Thảo Điền nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện đảm bảo các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong tình hình cấp độ dịch mới trên địa bàn phường Thảo Điền.

Các cơ sở nào không thực hiện đầy đủ và đảm bảo các tiêu chí, điều kiện theo quy định thì bắt buộc chưa được hoặc ngưng hoạt động. Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan có thẩm quyền sẽ tổ chức kiểm tra và xử phạt, không cho hoạt động theo quy định nếu cơ sở không chấp hành.

Tải văn bản --> Thông báo về cấp độ dịch và các biện pháp bắt buộc thực hiện nhằm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn phường Thảo Điền

NHỮNG BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
Chương trình trao quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho các hộ dân nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn phường Thảo Điền
  2022-01-22 11:17:15
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022
  2022-01-13 11:00:14
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI ĐỂ LẤY Ý KIẾN THÀNH LẬP THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC (TỪ NGÀY 17/9/2020 ĐẾN HẾT NGÀY 03/10/2020)
  2020-09-21 17:32:21
Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thảo Điền lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  2020-05-18 07:41:16
Báo cáo tình hình - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ giải pháp năm 2020
  2019-12-30 14:46:08
báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng tháng 12 và công tác trọng tâm tháng 01 năm 2020
  2019-12-19 11:28:30
Công tác tuyên truyền quý I năm 2018
  2018-02-09 10:03:12
Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội phường Thảo Điền 05 năm (2016--2020)
  2016-02-26 08:31:27
Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hoạt động ngân sách phường năm 2016
  2016-02-26 08:07:20


Địa chỉ: Số 5 Trần Ngọc Diện Phường Thảo Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3898 9446

© Copyright 2016 thaodien.gov.vn, All rights reserved
Designed by khanhq287@gmail.com