Website UBND Phường Thảo Điền

Khối Đảng - Đoàn thể

Hội Liên hiệp Phụ nữ

Đại hội đại biểu Phụ nữ phường Thảo Điền lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày 4 và 5/3/2016 tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Thảo Điền đã diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ phường Thảo Điền, Quận 2 với sự tham dự của 100 đại biểu chính thức và gần 40 đại biểu khách mời. Đây là đơn vị đầu tiên của Hội Liên hiệ...
Tổng kết hoạt động Các câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc phường Thảo Điền năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016
Xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnhphúc” là một trong những mục tiêu cơ bản mà Hội Liên hiệp Phụ nữ phườngThảo Điền, quận 2 tập trung chỉ đạo thực hiện gắn với các tiêu chí cuộc vậnđộng “Xây dựng gia đình 5 khô...
Admin đăng nhập
Người dùng:
Mật khẩu:
Hãy đăng nhập quyền admin
Lượt xem
Tổng 857674
Địa chỉ: Số 5 Trần Ngọc Diện Phường Thảo Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3898 9446

© Copyright 2016 thaodien.gov.vn, All rights reserved
Designed by khanhq287@gmail.com