Website UBND Phường Thảo Điền

Công tác chỉ đạo, điều hành

Chương trình trao quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho các hộ dân nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn phường Thảo Điền
Thực hiện Công văn số 253-CV/ĐU ngày 13/01/2022 của Đảng ủy phường về tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân phường về tổ chức các hoạt động “Mừng Xuân, mừng Đảng và chăm lo Tết Nguy&ecir...
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022
Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/ĐU ngày 25/12/2020 của Đảng ủy phường về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác Dân vận năm 2021, chiều ngày 12/01/2022, Đảng ủy phường Thảo Điền tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng...
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH CỦA PHƯỜNG TÍNH ĐẾN NGÀY 25-11
Căn cứ Thông báo số 496/TB-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID19 thành phố Thủ Đức về cấp độ dịch trên dịa bàn thành phố Thủ Đức theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 48...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI ĐỂ LẤY Ý KIẾN THÀNH LẬP THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC (TỪ NGÀY 17/9/2020 ĐẾN HẾT NGÀY 03/10/2020)
DANH SÁCH CỬ TRI:KHU PHỐ 1KHU PHỐ 2KHU PHỐ 3KHU PHỐ 4KHU PHỐ 5KHU PHỐ 6...
Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thảo Điền lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thảo  Điền lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 324-KH/TU ngày 09/11/...
Báo cáo tình hình - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ giải pháp năm 2020
https://drive.google.com/open?id=1DxcJi0Obghph7XzEUgD5A5Hvo5K1h45VSoạn bài viếtI. Tình hình kinh tế  xã hội 2019 1. Tình hình sản xuất : đã xác nhận tình trạng kinh doanh 14 công ty, và 02 hộ kinh doanh cá thể, kiểm tra việc chấp hành giá và niêm yết ...
báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng tháng 12 và công tác trọng tâm tháng 01 năm 2020
báo cáo kinh tế xã hội tháng 12Trong tháng ủy ban nhân dân phường chủ trì 19 cuộc họp để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo , điều hành kinh tế.1. Về quản lý kinh doanh: xác nhận thời điểm kinh doanh ( 69 hồ sơ, 14 hồ sơ v...
Công tác tuyên truyền quý I năm 2018
KẾ HOẠCH Công tác tuyên truyền quý I năm  2018 Căn cứ Hướng dẫn số 26-HD/BTG, ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về công tác tuyên truyền quý I năm 2018; Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:I. MỤC Đ&Iacut...
Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội phường Thảo Điền 05 năm (2016--2020)
KẾ HOẠCHPHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI PHƯỜNG THẢO ĐIỀN 05 NĂM (2016-2020)Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/QU ngày 27/10/2015 của Quận ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh, giai đoạn 2015-2020; căn cứ Nghị quyế...
Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hoạt động ngân sách phường năm 2016
ỦY BAN NHÂN DÂNPHƯỜNG THẢO ĐIỀNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc  Thảo Điền,    ngày  02 tháng 02 năm 2016  KẾ HOẠCHChỉ đạo, điều hành phát triển  kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phong an ...
Địa chỉ: Số 5 Trần Ngọc Diện Phường Thảo Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3898 9446

© Copyright 2016 thaodien.gov.vn, All rights reserved
Designed by khanhq287@gmail.com