Website UBND Phường Thảo Điền

Công tác chỉ đạo, điều hành

Báo cáo tình hình - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ giải pháp năm 2020
https://drive.google.com/open?id=1DxcJi0Obghph7XzEUgD5A5Hvo5K1h45VSoạn bài viếtI. Tình hình kinh tế  xã hội 2019 1. Tình hình sản xuất : đã xác nhận tình trạng kinh doanh 14 công ty, và 02 hộ kinh doanh cá thể, kiểm tra việc chấp hành giá và niêm yết ...
báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng tháng 12 và công tác trọng tâm tháng 01 năm 2020
báo cáo kinh tế xã hội tháng 12Trong tháng ủy ban nhân dân phường chủ trì 19 cuộc họp để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo , điều hành kinh tế.1. Về quản lý kinh doanh: xác nhận thời điểm kinh doanh ( 69 hồ sơ, 14 hồ sơ v...
Công tác tuyên truyền quý I năm 2018
KẾ HOẠCH Công tác tuyên truyền quý I năm  2018 Căn cứ Hướng dẫn số 26-HD/BTG, ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về công tác tuyên truyền quý I năm 2018; Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:I. MỤC Đ&Iacut...
Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội phường Thảo Điền 05 năm (2016--2020)
KẾ HOẠCHPHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI PHƯỜNG THẢO ĐIỀN 05 NĂM (2016-2020)Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/QU ngày 27/10/2015 của Quận ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh, giai đoạn 2015-2020; căn cứ Nghị quyế...
Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hoạt động ngân sách phường năm 2016
ỦY BAN NHÂN DÂNPHƯỜNG THẢO ĐIỀNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc  Thảo Điền,    ngày  02 tháng 02 năm 2016  KẾ HOẠCHChỉ đạo, điều hành phát triển  kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phong an ...
Admin đăng nhập
Người dùng:
Mật khẩu:
Hãy đăng nhập quyền admin
Lượt xem
Tổng 857669
Địa chỉ: Số 5 Trần Ngọc Diện Phường Thảo Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3898 9446

© Copyright 2016 thaodien.gov.vn, All rights reserved
Designed by khanhq287@gmail.com